Infantil

DANSA INFANTIL.

En l’activitat de dansa creativa per a menuts procurem treballar totes les habilitats psicomotrius pròpies d’aquesta etapa educativa sempre mantenint la relació amb la música i tots els aspectes escènics i artístics de la dansa. Al llarg del curs incidim en la consciència de l’esquema corporal per part dels infants perquè coneguin el seu cos i sàpiguen moure’l de forma natural i precisa. També treballem la coordinació motriu en les seqüències de passos que presentem mitjançant coreografies i activitats motrius memorístiques. Paral∙lelament un altre punt que tenim molt en compte és el treball de les nocions espai-temporals en relació al ritme musical. A més a més, mitjançant la dansa creativa per als més menuts es molt més fàcil endinsar-los en el món de les arts escèniques, ja que s’utilitza el joc, la improvisació, les històries o contes i/o els reptes, per tant, l’alumnat gaudeix del moviment corporal sense ser imposat. A partir del treball d’aquests aspectes s’arriba a crear grans balls de dificultat progressiva que permeten als infants consolidar els seus aprenentatges i adquirir-ne de nous.

Un cop a l’any TEAM organitza un festival de dansa en el qual convida a diversos grups de ball de les escoles amb les que treballa. En aquest esdeveniment els infants tenen l’oportunitat d’actuar en un teatre i representar la seva coreografia davant familiars i el públic assistent la qual cosa és molt important per al seu creixement escènic i s’enfronten a noves experiències vitals per al seu desenvolupament personal.

T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?