Primària

DANSA CREATIVA.

En l’activitat de dansa creativa treballem totes les habilitats psicomotrius pròpies d’aquesta etapa educativa mantenint sempre la relació amb la música i tots els aspectes escènics i artístics de la dansa. Al llarg del curs incidim en la consciència de l’esquema corporal per part dels infants perquè coneguin el seu cos i sàpiguen moure’l de forma natural i precisa. També treballem la coordinació motriu en les seqüències de passos que presentem mitjançant coreografies i activitats motrius memorístiques. Paral·lelament treballarem també les nocions espaciotemporals amb relació al ritme musical.

A més, mitjançant la dansa creativa ens endinsem en el món de les arts escèniques, ja que s’utilitza el joc, la improvisació, les històries o contes o els reptes i, per tant, l’alumnat gaudeix del moviment corporal sense ser imposat. A partir del treball d’aquests aspectes s’arriba a crear grans balls de dificultat progressiva que permeten als infants consolidar els seus aprenentatges i adquirir-ne de nous.

T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?