Primària

DANSA MODERNA.

La dansa moderna és una activitat on els infants passen a dominar certs aspectes psicomotrius com el coneixement de l’esquema corporal, la coordinació motriu i la percepció espaciotemporal i comencen a realitzar seqüències de moviments que demanden altres habilitats com la força, la velocitat, la flexibilitat i l’equilibri per tal de seguir ritmes musicals més ràpids i complexos. En aquesta activitat es comença a conèixer la nomenclatura de diferents estils de dansa moderna en general, fent referència a la dansa contemporània, el hip-hop, el funky i el jazz. Al llarg del curs es treballen diferents coreografies a partir de gèneres musicals diversos per tal que els infants siguin capaços de crear una coreografia pròpia on el monitor/a és la guia i qui dirigeix constantment les aportacions dels alumnes.

T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?