Primària

ESCACS.

Els escacs són un joc d’estratègia practicat per dues persones en què mitjançant un taulell, 16 peces per jugador i una normativa molt concreta de moviments, cadascuna planteja els seus atacs, defenses, obertures, etc. amb la finalitat de vèncer a l’oponent.

Es treballa la intel·ligència de l’alumne a més de la seva capacitat d’atenció, anàlisis i planificació, tot millorant la seva agilitat mental.

És una forma de potenciar la memòria i desenvolupar alhora la seva habilitat per resoldre problemes.

T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?