Primària

PATINATGE ARTÍSTIC.

El patinatge artístic és un esport en què els infants han de dominar l’alternança d’equilibri-desequilibri a l’hora de desplaçar-se, sigui frontalment o d’esquenes, controlar els canvis de velocitat sent capaços de frenar de forma progressiva o brusca. Quan s’han perfeccionat aquestes habilitats bàsiques introduïm moviments, figures, girs i salts senzills que alteren el centre de gravetat del cos i que, per tant, requereixen un bon equilibri. A partir d’aquí es comencen a utilitzar noves tècniques com salts d’una volta, piruetes d’un sol peu i figures cada cop més complexes.

A més de tots els continguts tècnics específics també es treballa l’escolta musical i la coordinació amb el ritme amb l’objectiu de ser capaços de realitzar llargues seqüències de moviments de forma coreografiada. Per tal d’aconseguir-ho, al llarg del curs es fan diferents dinàmiques lúdiques, de tecnificació individual i grupal, exercicis específics en grups, etc.

T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?