Primària

REFORÇ ESCOLAR.

No hem d’associar el reforç escolar amb el fracàs escolar, ho hem de contemplar com una gran oportunitat per al creixement de l’alumne que simplement necessita una petita ajuda per aconseguir els objectius proposats.
Els beneficis que es poden obtenir són infinits, però destaquem:

  • Aprendre diferents tècniques d’estudi: Mitjançant l’ús d’eines i recursos que fomentin l’hàbit i l’interès.
  • Reforçar els coneixements adquirits en classe
  • Motivació de l’infant: Es fomenta la seva confiança i seguretat perquè l’alumne s’animi a aprendre cada vegada més i es convenci de què estudiar és positiu per al seu creixement.
  • S’ensenya d’una manera més pràctica per tal d’amenitzar les classes i fixar els conceptes ja apresos.
  • Posar en pràctica diferents tècniques perquè l’alumne pugui afrontar d’una forma més positiva l’estrès escolar.
  • L’alumne se sent més satisfet i sostingut perquè el seu rendiment acadèmic augmenta.

T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?