MENJADORS.

Què fem al menjador?

Dins la franja interescolar aprofitem per fomentar la participació i responsabilització dels nens i nenes dins d’aquest temps de migdia.

A través de les seves opinions crearem un projecte comú sempre partint de l’ensenyament d’hàbits alimentaris i d’higiene propis d’un menjador escolar.

Partim de la importància de creació d’un bon clima de convivència i respecte entre companys.

Coordinador: És la persona responsable d’organitzar a l’equip d’educadors/es i d’actuar com a comandament entre direcció i els empleats dels diferents serveis. És la peça més important del grup de treball ja que vetlla pel bon funcionament de tot plegat

Monitor: És la persona referent per l’infant, per això ha d’estar qualificada per dur a terme les seves funcions. Són una peça molt important de l’equip ja que gestionen el procés d’aprenentatge i són els que posen en pràctica la nostra filosofia educativa.

T'INTERESSEN ELS NOSTRES SERVEIS?